Regulamin sklepu internetowego 

搂 1
Postanowienia wst臋pne

1. Sklep internetowy PszczelaPasieka.pl, dost臋pny pod adresem internetowym https://pszczelapasieka.pl/, prowadzony jest przez Piotra Chorz臋p臋 zamieszka艂ego Nowa Wie艣 252, 36-001 Trzebownisko.聽 Prowadz膮cego sprzeda偶 na zasadach Rolniczego Handlu Detalicznego pod numerem WNI 18 16 35 27 nadanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do Konsument贸w, jak i do Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu i okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z Klientem na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu. 

搂 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮. 

2. Sprzedawca –  Piotr Chorz臋pa zamieszka艂y Nowa Wie艣 252, 36-001 Trzebowisko.

3. Klient – ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.

4. Przedsi臋biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym https://pszczelapasieka.pl/

6. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

11. Formularz zam贸wienia – interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

12. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.

13. Produkt – dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/towar b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

14. Umowa Sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

15. Polityka prywatno艣ci 鈥 polityka prywatno艣ci zamieszczona na stronie sklepu Sprzedaj膮cego. 

搂 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Nowa Wie艣 252, 36-001 Trzebownisko

2. Adres e-mail Sprzedawcy: piotr@pszczelapasieka.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501 339 998

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 69 1140 2017 0000 4602 1236 3414

5. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w dni robocze w godzinach 8-18.

搂 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

a. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,

搂 5
Informacje og贸lne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta. 

2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta. 

3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych.

搂 6
Zak艂adanie Konta w Sklepie

1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Celem rejestracji Kupuj膮cy powinien poda膰 login i has艂o, niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login i has艂o s膮 ci膮giem znak贸w ustalanych przez Kupuj膮cego, kt贸ry ma obowi膮zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili prawo i mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji danych.

2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

搂 7
Zasady sk艂adania Zam贸wienia

1. Oferta wa偶na jest tylko na terenie Polski.

2. Zam贸wienia mog膮 sk艂ada膰 tylko osoby pe艂noletnie posiadaj膮ce pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮ce zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych.

3. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczeg贸lnych produkt贸w ze sprzeda偶y lub zmiany ich cen. W przypadku zmiany cen produkt贸w lub ich braku w magazynie Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie zobowi膮zuje si臋 do poinformowania o tym Kupuj膮cego. W razie braku akceptacji nowej ceny lub nowego terminu realizacji, zam贸wienie nie b臋dzie realizowane.

4. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y: 

   a. zalogowa膰 si臋 do Sklepu (opcjonalnie);

   b. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥;

   c. zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;

   d. je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji – wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu).

   e. klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥 oraz potwierdzi膰 zam贸wienie, klikaj膮c w link przes艂any w wiadomo艣ci e-mail,

   f. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3.

搂 8
P艂atno艣膰 i dostawa

1. Ceny towar贸w znajduj膮cych si臋 w sklepie wyra偶one s膮 w z艂otych polskich.

2. Sprzedaj膮cy nie wystawia dokument贸w sprzeda偶y np. paragon, rachunek czy faktura ani 偶adnego innego.

3. Sprzedaj膮cy prowadzi Rolniczy Handel Detaliczny dla kt贸rego uzyska艂 stosowny numer WNI 18 16 35 27 od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie.

4. Kupuj膮cy prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i w ramach jej prowadzenia dokonuj膮cy zakup贸w w sklepie internetowym Sprzedaj膮cego za pomoc膮 formularza, mo偶e wystawi膰 sprzedaj膮cemu faktur臋 typu RR po艣wiadczaj膮c膮 zakup i przes艂a膰 j膮 Sprzedaj膮cemu w formie elektronicznej na adres piotr@pszczelapasieka.pl. Sprzedaj膮cy potwierdzi j膮 i ode艣le kupuj膮cemu r贸wnie偶 w formie elektronicznej.

5. Zam贸wione towary s膮 dostarczane do klienta za po艣rednictwem firmy kurierskiej wsp贸艂pracuj膮cej z sprzedaj膮cym. Zakupione towary dostarczane s膮 pod adres wskazany w formularzu zam贸wie艅.

6. P艂atno艣膰 za zam贸wione produkty dokonywana jest w miejscu odbioru zam贸wienia, do r膮k Dor臋czyciela lub przelewem – wysy艂ka nast臋puje po zaksi臋gowaniu kwoty na koncie sprzedaj膮cego (warto艣膰 zam贸wionych produkt贸w plus koszty wysy艂ki).

7. Koszt dostawy zam贸wionych produkt贸w, w zale偶no艣ci od ich ilo艣ci lub wagi, podany jest  w zak艂adce 鈥瀔oszty dostawy鈥.

8. Zam贸wienia powy偶ej 500 z艂 netto (pi臋膰set z艂otych) dostarczane s膮 bezp艂atnie.

9. Kupuj膮cy ma prawo do sprawdzenia zawarto艣ci paczki w obecno艣ci Dor臋czyciela, co Sprzedaj膮cy zaleca. W przypadku stwierdzenia niekompletno艣ci zam贸wienia Kupuj膮cy powinien spisa膰 protok贸艂 z Dor臋czycielem, ze wskazaniem brakuj膮cych produkt贸w i albo odm贸wi膰 przyj臋cia przesy艂ki albo przyj膮膰 niekompletn膮. Zg艂oszenie (telefoniczne lub mailowe) Sprzedaj膮cemu brak贸w winno by膰 potwierdzone kopi膮 w/w protoko艂u. W przypadku uznania zg艂oszenia przez Sprzedaj膮cego, dos艂anie brakuj膮cych produkt贸w nast臋puje na jego koszt.

搂 9
Wykonanie umowy sprzeda偶y

1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.

2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

   a. p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y – w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.

   b. p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

   c. p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

4. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie, w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia. 

5. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

   a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, licz膮c wy艂膮cznie dni robocze.

   b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y, licz膮c wy艂膮cznie dni robocze.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie  gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa si臋 wy艂膮cznie na terenie Polski.

搂 10
Prawo odst膮pienia od umowy

1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.

3. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.

4. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty poprzez przes艂anie go na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 3. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

5. W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.

6. Skutki odst膮pienia od Umowy:

   a. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

   b. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋.

   c. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.

   d. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

   e. Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem terminu 14 dni.

   f. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Produkt ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.

   g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku gdy ze wzgl臋du na charakter Produktu nie mo偶e on zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, informacja o tym, a tak偶e o kosztach zwrotu Produktu, b臋dzie si臋 znajdowa膰 w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,

c. w kt贸re przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia,

d. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy,

e. w kt贸rym cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy,

f. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami,

搂 11
Reklamacja 

1. Zaleca si臋 sprawdzenie zawarto艣ci przesy艂ki w obecno艣ci Dor臋czyciela, w chwili jej dostarczenia, oraz sporz膮dzenie protoko艂u reklamacyjnego, w przypadku jej uszkodze艅 i odmowy przyj臋cia. Sprawdzenie zawarto艣ci przesy艂ki w obecno艣ci pracownika firmy kurierskiej jest bezp艂atne i nale偶y do jego obowi膮zk贸w.

2. Reklamacje dotycz膮ce ewentualnych uszkodze艅 mechanicznych powsta艂ych podczas transportu b臋d膮 rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecno艣ci Dostarczyciela. Bezwzgl臋dnym warunkiem przyj臋cia reklamacji b臋dzie spisanie, wraz z Dostarczycielem, protoko艂u reklamacyjnego, w kt贸rym nale偶y opisa膰 rodzaj zastanych uszkodze艅. Spisany dokument musi by膰 opatrzony podpisem i piecz膮tk膮 Dostarczyciela oraz powinien zawiera膰 czytelne informacje pozwalaj膮ce na kontakt z nim. Uszkodzenia gwarancyjne nale偶y ponadto zg艂asza膰 telefonicznie.

3. Je偶eli dor臋czana przesy艂ka jest wyra藕nie uszkodzona (wida膰 艣lady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca si臋 odmow臋 jej przyj臋cia. W takim przypadku przesy艂ka zostanie natychmiast zwr贸cona do Sprzedaj膮cego w celu wyja艣nienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zam贸wionych produkt贸w.

4. Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Kupuj膮cego na zasadach okre艣lonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (r臋kojmia). Kupuj膮cy na zasadach okre艣lonych w powy偶szych przepisach ma prawo 偶膮dania odpowiednio: usuni臋cia wady, wymiany rzeczy na woln膮 od wad, obni偶enia ceny albo mo偶e odst膮pi膰 od umowy.

5. Reklamacje nale偶y kierowa膰 na adres mailowy piotr@pszczelapasieka.pl Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie by艂o to mo偶liwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

搂 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 – tak偶e w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰: 

   a. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.

   b. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

6. Szczeg贸艂owe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zam贸wie艅 przez sklep zosta艂y opisane w zak艂adce Polityka prywatno艣ci.

搂 13
Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupuj膮cy b臋d膮 powiadamiani komunikatem pojawiaj膮cym si臋 na stronie sklepu internetowego Sprzedaj膮cego.

3. Sk艂adaj膮c zam贸wienie w sklepie internetowym Kupuj膮cy niniejszym o艣wiadcza, i偶 zapozna艂 si臋 z powy偶szym regulaminem, w pe艂ni go rozumie i akceptuje jego tre艣膰.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

5. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje dotycz膮ce internetowego systemu rozstrzygania spor贸w na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie spor贸w):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom mo偶liwo艣膰 rozstrzygania spor贸w w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie spor贸w), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) s艂u偶y jako miejsce, gdzie konsumenci mog膮 pr贸bowa膰 osi膮gn膮膰 pozas膮dowe porozumienia w sporach wynikaj膮cych z zakup贸w oraz um贸w na us艂ugi w Internecie.